Laumen Expertise B.V.

Da Vincilaan 33
6716 WC Ede

T 0318- 629 429
F 0318- 656 860
E info@laumenreo.nl

KVK : 6629849
CBP-registratie: m1234975
Algemene Voorwaarden

PIV 2015
giraffe

Schade bij zelfstandig-ondernemers

 

Bij (zelfstandig) ondernemers moet onderzocht hoe de verdiencapaciteit ontstaat. Hiertoe moet allereerst bezien worden welke rechtsvorm de ondernemer heeft:
-BV-, Holdingstructuur, Flex BV,
-eenmanszaak,
-maatschap,
-commanditaire vennootschap,
-zzp-er,
-vof.

Bij een BV krijgt de ondernemer zowel loon als dividend (aanmerkelijk belang). Bij andere vormen krijgt de ondernemer inkomsten uit het bedrijf.

Bij een BV heeft een ondernemer diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen: pensioen BV, lijfrente of een pensioenpolis. Bij andere ondernemersvormen kan pensioen opgebouwd worden via de FOR en andere aanvullende voorzieningen.

Een zelfstandig ondernemer is niet verzekerd via de sociale verzekeringswet (WIA, WW, o.i.d.). Een ondernemer kan arbeidsongeschiktheid via een private polis verzekerd hebben en deze kan tot uitkering gekomen zijn. Onderzocht moet worden of deze uitkering in de schadeberekening opgenomen moet worden.

Na uitval vanwege overkomen letsel kan een ondernemer door allerlei op papier geen achteruitgang in de omzet en/of winst vertonen; dit houdt niet automatisch in, dat in een dergelijk geval geen sprake van Verlies Arbeidsvermogen is en zodoende geen vorderbare schade.

Bij een zelfstandig ondernemer moeten dus vele zaken in kaart gebracht worden. Van groot belang is als eerste goed te kennis te nemen van de onderneming en op basis daarvan de jaarrekeningen te analyseren. Een analyse van jaarrekening houdt in o.a. in:

  1. Vaststelling rechtsvorm en bij de ondernemersvorm behorende contracten (BV-aktes, vof-contracten);
  2. Analyse van de jaarstukken drie voorafgaand aan het jaar van ongeval;
  3. Analyse van de jaarstukken na het ongeval en vaststelling van veranderingen, waarbij m.n. ingegaan moet worden op welke posten (mogelijk) ongevalsgevolg veranderd zijn;
  4. Vergelijking van de jaarrekeningen met evt. beschikbare branchevergelijkingen;
  5. Een opstelling van de hypothetische situatie;
  6. Welke verzekeringen zijn tot uitkering gekomen.

Specifiek voor ondernemers zijn de diverse fiscale aspecten, zoals: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling, meewerkaftrek, stakingsaftrek, vpb.