Laumen Expertise B.V.

Da Vincilaan 33
6716 WC Ede

T 0318- 629 429
F 0318- 656 860
E info@laumenreo.nl

KVK : 6629849
CBP-registratie: m1234975
Algemene Voorwaarden

PIV 2015
giraffe

Letselschade rekenen

 

Een letselschadeberekening is een schadeberekening¬†Verlies Verdienvermogen ex 6:107 BW. Bij een letselschadeberekening kunnen werknemers in loondienstverband en/of zelfstandig ondernemers (zelfstandigen) onderwerp van de berekening zijn.Bij zelfstandig ondernemers (zelfstandigen in de vorm van eenmanszaken, VOF’s of BV’s) moet een hele andere benadering van de inkomenspositie van het slachtoffer plaats vinden als bij werknemers in loondienstverband. Bij werknemers in loondienstverband wordt in het kader van schadeberekeningen/ letselschadeberekeningen onderscheid gemaakt in CAO-gebonden bedrijfstakken, Ambtenaren, Gezondheidszorg. Dit onderscheid is van belang in het kader van rechtspositionele regelingen, arbeidsvoorwaardenpakketten en pensioenregelingen.

Daarnaast worden in de berekening enkele bijzondere posten opgenomen zoals vergoeding voor gemis aan zelfwerkzaamheid, vergoeding voor huishoudelijke hulp, eigen bijdragen voor verhoogde ziektekosten (premies of andere uitgaven), eigen bijdragen voor geleverde zorg (AWBZ, WMO, PGB).

In een publicatie van TLP (Tijdschrift  Letselschade in de Rechtspraktijk) worden een (flink) aantal rekenkundige aspecten toegelicht.