Laumen Expertise B.V.

Da Vincilaan 33
6716 WC Ede

T 0318- 629 429
F 0318- 656 860
E info@laumenreo.nl

KVK : 6629849
CBP-registratie: m1234975
Algemene Voorwaarden

PIV 2015
giraffe

Kwaliteitsnormen

 

Laumen Expertise heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Er wordt een gestructureerde werkwijze gehanteerd. Het kwaliteitssysteem en het kwaliteits-handelen van Laumen Expertise heeft tot doel: 

  • de foutkans zo laag mogelijk te houden,
  • de uiteindelijke geleverde producties van zo hoog mogelijke inhoudelijke kwaliteit te laten zijn,
  • de doorlooptijd van een dossier te kunnen bewaken,
  • de afspraken binnen een dossier, waaronder ook de afgesproken levertijd van het dossier, te kunnen nakomen.

Afwijkingen op de kwaliteitsnormen worden intern besproken en daar waar nodig worden corrigerende maatregelen genomen; deze kunnen intern liggen maar deze kunnen ook inhouden, dat de afspraken met de opdrachtgevers besproken en mogelijk aangepast worden.
Op deze wijze weten zowel wij zelf als onze opdrachtgevers precies waar we aan toe zijn.

De rapportages zijn gestandaardiseerd, zodat elk rapport eenzelfde basisopbouw kent. Het rapport is opgebouwd uit vaste hoofdstukken. De basisgegevens staan altijd op dezelfde plaats en de volgorde van behandeling van de onderwerpen per hoofdstuk is altijd dezelfde. Naar gelang dit voor de casus van belang is, wordt het rapport verder opgebouwd.

Afwijkingen en/of aanpassingen in de rapportage of behandelwijze gaan in overleg met de opdrachtgever.