Laumen Expertise B.V.

Da Vincilaan 33
6716 WC Ede

T 0318- 629 429
F 0318- 656 860
E info@laumenreo.nl

KVK : 6629849
CBP-registratie: m1234975
Algemene Voorwaarden

PIV 2015
giraffe

Externe deskundigheid

 

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij wij onze expertise en deskundigheid, verworven in de loop der jaren, toch niet afdoende achten.

In dergelijke gevallen schromen wij niet onze opdrachtgever voor te stellen een externe deskundige in te zetten op het dossier. Het voordeel hiervan is, dat vakgerichte deskundigheid ingehuurd wordt waarvan de kennis niet te betwijfelen valt. Een tweede voordeel van het inzetten van gerichte externe deskundigheid is, dat de behandeling van het onderhavige onderwerp sneller en beter
uitgevoerd wordt (en per saldo is deze oplossing voor alle partijen dus economisch voordeliger).

Het tussenrapport van een externe deskundige leggen wij voor aan de opdrachtgever; indien deze hiermee instemt, brengen wij het tussenrapport in ons dossier in en vervaardigen vervolgens onze rapportage en berekening.