Laumen Expertise B.V.

Da Vincilaan 33
6716 WC Ede

T 0318- 629 429
F 0318- 656 860
E info@laumenreo.nl

KVK : 6629849
CBP-registratie: m1234975
Algemene Voorwaarden

PIV 2015
giraffe

Verlies Verdienvermogen

 

Door het verlies aan arbeidsvermogen wordt inkomen gemist die men anders wel had zou hebben. De aansprakelijke partij of de verzekeraar dient, in principe, alle schade te vergoeden. Bij verlies aan verdienvermogen wordt er niet alleen gekeken naar de hypothetische situatie, maar ook wat de inkomenssituatie na het ongeval is (en dus ook de mogelijkheden om nog arbeid te kunnen verrichten).

Schadeclaim bij verlies aan verdienvermogen
De schade die men oploopt omdat men door het opgelopen letsel inkomsten mist wordt geclaimd. Omdat berekeningen wat er in de toekomst nog wel zou kunnen, tot welke arbeid en tegen welk salaris men nog in staat is te gaan werken, is specialistenwerk. Hierbij moet het arbeidsverleden, opleidingen en wat er allemaal gepresteerd is, meegenomen worden in de overweging. Dit zijn geen eenvoudige berekeningen en voor de toekomst wel van groot belang. De schadepost verlies aan verdienvermogen is vaak de hoogste schadepost van een schadeclaim.

Verlies aan verdienvermogen; meer dan verlies van salaris
Als men niet meer of gedeeltelijk niet meer kan werken dan komt er minder salaris binnen. Maar de kostenpost verlies aan verdienvermogen houdt meer in dan alleen het salaris wat op de bank gestort wordt. Alle werkvoordeeltjes die gemist worden, dienen meegenomen te worden in de letselschadeberekening. Bijvoorbeeld: een leaseauto van het werk, vakantiegeld, representatiekosten, automatische salarisverhogingen, jubileumuitkeringen, reiskosten, aftrekposten van de hypotheek, spaarloonregeling, woon-werk fiets beloning, levensloopregeling, winstdelingen, gratificaties, uw dertiende maand, bijdrage aan de ziektekostenverzekering, bonussen, vergoeding kinderopvang, etc..

Het begroten van verlies aan verdienvermogen dient zorgvuldig te gebeuren.

Pensioen
De verminderde inkomsten kunnen ook van invloed zijn op de hoogte van het pensioen. Hierdoor kan er pensioenschade ontstaan en dit moet dus ook zorgvuldig berekend worden. Bij het begroten van pensioenschade moet ook rekening gehouden worden met eventuele verkregen premievrijstelling van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid.

Wegens arbeidsongeschiktheid kunnen ook andere pensioenen tot uitkering gekomen zijn, zoals Invaliditeitspensioen (IP), arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP), WIA-hiaat. Ook deze uitkeringen moeten in de berekening opgenomen worden.