Laumen Expertise B.V.

Da Vincilaan 33
6716 WC Ede

T 0318- 629 429
F 0318- 656 860
E info@laumenreo.nl

KVK : 6629849
CBP-registratie: m1234975
Algemene Voorwaarden

PIV 2015
giraffe

Jeugdigenschade, jonggehandicaptenschade

 

Een zeer belangrijke oplossing bij het vaststellen van het Verlies Verdienvermogen/ Verlies Arbeidsvermogen bij jonge slachtoffers (ook wel genoemd: jeugdigenschade, kindschade, jonggehandicaptenschade), waarvan de hypothetische loopbaan (in de situatie ‘het ongeval wegdenkende’) ongewis is, is het inzetten van CBS-gegevens. CBS heeft een aantal onderzoeken gedaan (w.o. Loonstructuuronderzoek (LSO) en Arbeidsvoorwaardenonderzoek (AVO)) op basis waarvan jaarinkomens uitgesplitst worden naar verschillende opleidingsniveaus en waarbij onderscheid gemaakt naar Mannen en Vrouwen verdeeld in leeftijdsgroepen. Nadat CBS met deze onderzoeken gestopt heeft Laumen Expertise een aantal opdrachten om deze cijfers te actualiseren. Al met al levert deze opstelling een zeer handig, nuttig en inzetbaar stukje gereedschap (klik hier voor dit document).

Het voordeel van het inzetten van deze gegevens is enerzijds, dat de herkomst van de cijfers natuurlijk niet ter discussie staat (= CBS) en anderzijds, dat in de bepaling van het (jaar-)inkomen zo veel elementen zijn verwerkt (zoals: emolumenten, overwerk, spaarloon, levensloop,  ouderschapsverlof, minder werken i.v.m. krijgen van kinderen, eindleeftijd stoppen met werken), dat veel afwegingen niet meer ter discussie hoeven te staan bij de bepaling van de uitgangspunten.

In het hierboven genoemde document treft u als voorbeeld van een paar jaren deze kengetallen van deze onderzoeken aan. Maak uw keuze(s) uit het opleidingsniveau en leg dit dan voor aan een van onze rekenkundigen, zodat er voor u een berekening Verlies Verdienvermogen (incl. pensioenschade) gemaakt kan worden.